Pressklipp

Allt som rapporterats i radio, TV och tidningar om föreningens verksamhet, inklusive gasfabriken.
2018-07-03 Nacka Värmdöposten publicerar en artikel om det nya medborgarförslaget om en kommunal detaljplan för våtmarkspark i Älta Våtmark. Våtmarksparken skulle förbättra vattenreningen, öka biologiska mångfalden och tillskapa en ny fin park i Ältas mest centrala delar. Tre av föreningens medlemmar står bakom förslaget, som självklart stödjs av föreningen.
2016-09-21 Hur blir Stockholm i framtiden? Föreningen Rädda Ältasjöns deltog på samrådsmötet för Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS) 2050.
2014-05-09 Stockholm Fria Tidning publicerar en artikel "Oklarheter efter nej till biogasfabrik - De har lämnat utan att städa upp" som belyser att trots att det nästan gått ett år sedan Mark- och Miljööverdomstolens dom är tomten där fabriken planerades fortfarande inte återställd.
2013-07-02 Tidningen Mitt i Söderort skriver "Lättnad över nej till fabrik för biogas"om domen i Mark- och Miljööverdomstolen som stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
2013-07-02 Tidningen Mitt i Nacka skriver "Fabrik för biogas vid sjö får nej" om att fabriken i Skarpnäck stoppats.
2013-07-02 Tidningen Nacka Värmdö Posten skriver "Stopp för biogas vid Ältasjön - Risk för luktproblem får domstol att säga nej till fabrik" om domen i Mark- och Miljööverdomstolen som stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
2013-07-01 ABC Nytt sänder ett inslag om Mark- och Miljööverdomstolens dom som stoppar Biogasfabriken i Skarpnäck
* Länk till SVT:s hemsida (inslaget finns som en länk på sidan)
2013-07-01 Dagens Nyheter skriver en artikel "De närboende vann striden on biogasanläggningen och "Dålig lukt stoppar biogasanläggning" där man uppmärksammar domen som stoppat biogasfabriken invid Ältasjön
* Länk till artikeln
2013-06-30 Radio Stockholm sänder ett inslag i Stockholms nyheterna om domen i Mark- och Miljööverdomstolen som stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
* "Slutligen nej till biogasanläggning vid Ältasjön" (inslaget finns som en länk på sidan)
2013-06-28 Tidningen Bussmagasinet uppmärksammar i en artikel Mark- och Miljööverdomstolens dom som stoppar biogasfabriken i Skarpnäck.
2013-06-27 Tidningen Nacka Värmdö Posten skriver en artikel på sin hemsida om att Mark- och Miljööverdomstolen stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
2013-06-26 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om Mark- och Miljööverdomstolens dom som stoppar Biogasfabriken i Skarpnäck
Länk till inslaget (Inslaget börjar ca 2:30 in i sändningen)
2013-03-21 Tidningen Örebroar'n skriver "Granne till biogasfabrik: Har förstört mitt liv"
I artikeln redogör en närboende till Swedish Biogas anläggning i Örebro om vilka stora problem de åsamkats sedan biogasfabriken startade. Vidare berättar ordföranden i miljönämnden i Örebro att flera regelbrott konstaterats genom åren vid Swedish Biogas anläggning. Ordföranden konstaterar även att det inte är rimligt att människor ska leva i en tillvaro där en sådan verksamhet förpestar deras liv.
2012-10-30 Tidningen Mitt i Söderort skriver "Biogasfabrik vid Ältasjön fick nej - Domstol gav miljövänner rätt" om domen i Mark- och Miljödomstolen som avslår Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-30 Tidningen Mitt i Nacka skriver "Biogasfabrik vid Ältasjön fick nej - Domstol gav miljövänner rätt" om domen i Mark- och Miljödomstolen som avslår Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-27 Tidningen Nacka Värmdö Posten publicerar en artikel "Avslag för biogasfabrik" om att Mark- och Miljödomstolen avslagit Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-26 Stockholm Fria Tidning publicerar en artikel "Miljödomstolen sa nej till biogasanläggning i Skarpnäck" om Mark- och Miljödomstolens dom.
2012-10-24 Tidningen Nerikes Allehanda publicerar en artikel "Biogasanläggning stoppas" om domen i Mark- och Miljödomstolen som stoppar Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-24 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om att Mark- och Miljödomstolen avslagit Swedish Biogas planer i Skarpnäck
Länk till inslaget
2012-10-24 ABC Nytt sänder ett inslag "Dålig lukt sätter stopp för biogasfabrik" med anledning av Mark- och Miljödomstolens dom
(Inslaget börjar 01:40 in i sändningen.) ABC Nytt konstaterar att det inte blir någon biogasanläggning i Skarpnäck i och med Mark- och Miljödomstolens dom.
2012-10-24

Radio Stockholm sänder ett längre inslag i Stockholm Idag om domen i Mark- och Miljödomstolen som avslår Swedish Biogas planer i Skarpnäck
* Inslaget i Stockholm Idag (börjar ca 14:20 minuter in i sändningen och är drygt 4 minuter långt)

2012-10-24

Radio Stockholm sänder ett inslag i Stockholmsnytt om Mark- och Miljödomstolens dom
Inslaget i Stockholmsnytt "Nej till biogasanläggning i Skarpnäck"

2012-10-20 Tidningen Nerikes Allehanda publicerar en artikel "Skyddsdamm svämmade över" där det framgår att lakvattendammen vid Swedish Biogas anläggning i Örebro svämmat över.
I artikeln framgår att vatten från dammen svämmade över till en närliggande bäck och fördes vidare för att så småningom hamna i Kvismare kanal. Vidare konstateras ett bolagets miljötillstånd inte tillåter sådana utsläpp.
2012-09-13 TV4 Nyheterna Stockholm sänder vid flera tillfällen ett inslag från synen med Mark- och Miljödomstolen på "Solvärmen 1"
Länk till sändningen kl 8:34 (Inslaget ligger först i sändningen, man måste klicka på "Spela upp" för att det skall starta.)
2012-09-12

Radio Stockholm sänder två inslag, ett i Stockholmsnytt och ett i Stockholm Idag
* Inslaget i Stockholmsnytt "Oviss framtid för biogasfabrik i Skarpnäck", direktlänk till ljudinslaghet
* Inslaget i Stockholm Idag (börjar 11:40 in i sändningen)

2012-09-11 Radio Stockholm sänder i Stockholmsnytt ett inslag om sammanträdet i Mark- och Miljödomstolen
På hemsidan finns både en artikel och ljudinslaget. (Inslaget börjar ca 02:20 in i sändningen.)
2012-06-06 Tidningen NVP skriver om fabriksplanerna i Skarpnäck "Delseger för fabriksmotståndare"
Artikeln klargör att miljötillståndet för biogasfabriken vid Ältasjön skall upp i Mark- och Miljödomstolen för avgörande. I artikeln ifrågasätts även klimatnyttan med fabriken som ej får ta emot matavfall.
2012-06-05 Tidningen Mitt i Söderort skriver "Strid om biogas ännu inte avgjord"
första sidan i tidningen påtalas att striden om biogasfabriken inte ännu är avgjord trots Högsta Förvaltningsdomstolens dom i detaljplaneärendet eftersom fabriken inte får byggas innan processen kring miljötillståndet i Mark- och Miljödomstolen avgjorts under hösten/vintern.
2012-06-05

Tidningen Mitt i Nacka publicerar en artikel om fabriksplanerna i Skarpnäck
I artikeln säger man att striden om biogasfabriken är över. Man refererar till Högsta Förvaltningsdomstolens dom i detaljplaneärendet. Den information som saknas är att fabriken inte får börja byggas innan Mark- och Miljödomstolen har prövat miljötillståndet.

2012-05-28 ABC Nytt sänder ett inslag om fabriksplanerna i Skarpnäck
(Inslaget börjar 06:00 in i sändningen.) ABC Nytt säger att bygget av fabriken i Skarpnäck fått grönt ljus. Inslaget refererar till Högsta Förvaltningsdomstolens dom. Dock får fabriken inte börja byggas innan Mark- och Miljödomstolen har prövat miljötillståndet.
2012-01-24 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om att inhibitionen står fast
I TV4 Nyheternas visades ett inslag om att Mark- och Miljödomstolen beslutat att biogasfabriken inte får byggas så länge rättsprocessen pågår. (Inslaget börjar ca 1:45 in i sändningen)
2012-01-24 Tidningen Mitt i Söderort publicerar en artikel om att inhibitionen står fast "Nytt bakslag för omstritt gasverk - Nu kan byggstarten försenas i mer än ett år"
- Tidningens framsida
- Artikeln

I artikeln konstateras att Mark- och Miljödomstolen har beslutat att biogasfabriken inte får börja byggas förrän domstolsprocessen är klar.
2012-01-24 Tidningen Mitt i Nacka publicerar en artikel om att inhibitionen står fast "Biogasverk vid Ältasjön skjuts upp - Domstol vill prövatillstånd igen"
2011-11-11 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om avslaget på Rädda Ältasjöns inhibitionsyrkande
I TV4 Nyheternas visades ett inslag om Mark- och Miljödomstolens avslag av Rädda Ältasjöns yrkande på inhibition av om protesterna mot den planerade fabriken i Skarpnäck.
2011-11-01

Tidningen Mitt i Söderort publicerar en artikel " Grannar befarar stinkande utsläpp"
Artikeln pekar på att protesterna mot att placera en anläggning så nära både bostadsbebyggelse och känsliga naturreservat snarare har ökat än minskat. Vidare bekräftas att Swedish Biogas har haft bekymmer med sin anläggning i Örebro sedan starten 2009.

Johanna Elving, enhetschef på miljökontoret i Örebro, säger "- Bolaget har haft bekymmer till och från ända sedan starten 2009. Det har varit olika orsaker bakom luktproblemen, men när en brist har åtgärdats har genast nästa dykt upp."

Motsvarande problem som i Örebro skulle i Skarpnäcksfallet kunna drabba 30 000 till 40 000 innevånare.

2011-11-01

Tidningen Mitt i Nacka publicerar en artikel om att fabriken fått grönt ljus
Artikeln pekar på de massiva protester som finns mot fabriksplanerna samt på de stora problem Swedish Biogas har haft vid sin anläggning i Örebro. Där har problemen gått så långt att kommunen på boendes begäran löser in fastigheter.

Peter Undén, koncernchef för Swedich Biogas, säger till tidningen att "- Tanken är att det inte skall lukta från verket och att det skulle läcka kväve vid sprängningarna stämmer inte. Men man kan aldrig lämna några hundraprocentiga garantier."

2011-10-31 Tidningen Nacka Värmdöposten publicerar en artikel om Regeringens beslut och att det innebär att fabriken kan börja byggas.
2011-10-17 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om fabriksplanerna i Skarpnäck
I TV4 Nyheternas kvällssändning visades ett inslag om protesterna mot den planerade fabriken i Skarpnäck. (Inslaget börjar ca 3:10 in i sändningen.)

2011-09-28

Odören i Attersta By är kvar - inga förbättringar trots löfte
Tidningen Nerikes Allehanda publicerade en uppföljning till tidigare artiklar om luktproblemen kring Swedish Biogas biogasfabrik i Örebro.

2011-05-24 Biogastvisten drar ut på tiden
Tidningen Nerikes Allehanda publicerar en artikel om den tvist som pågår mellan Swedish Biogas och Örebro kommun. Grunden till tvisten är om stadsbussarna drivs med naturgas eller biogas och därmed om Swedish Biogas brutit mot avtalet att leverera miljövänlig gas.
2011-02-15

Tidningarna Mitt i Söderort och Mitt i Nacka publicerar artiklar om protesterna i Skarpnäck mot det planerade fabriksbygget

2011-02-05 Radio Stockholm sänder i Stockholmsnytt ett inslag om protesterna mot planerna på att bygga en biogasfabrik mellan Flatens Naturreservat och Nackareservatet, vid kanten av Ältasjön.
2011-02-04 Stockholms Fria Tidning publicerar en artikel om protesterna mot det planerade fabriksbygget.
2011-01-10

En serie artiklar i Nerikes Allehanda om Swedish Biogas fabrik i Örebro
Tidningen Nerikes Allehanda publicerade i november ett antal artiklar om missnöjet kring Swedish Biogas biogasfabrik i Örebro. Denna är av samma typ, men betydligt mindre än den som planeras till Skarpnäck. Örebrofabriken används som referensanläggning i bolagets miljöprövningsansökan som ligger inne hos Länsstyrelsen.

4 november Biogasanläggningen är en ren katastrof
  Att ta prover är inte miljökontorets uppgift
  Nu skall vi ta prover varje vecka
3 november Företaget medger brister vid starten
  Matz och grannarna störs av stanken
8 juni Kommunen gjorde otillåten upphandling

I artiklarna framgår bl a att boende ca 2 km från fabriken har haft stora problem med lukt, att man haft problem med dagvattendammen vid fabriken, boende i området klagar på nedsmutsning i bäcken nedströms mm.

2010-11-30

Radio Stockholm sänder i Stockholmsnytt ett inslag om att stadsplanen för bygget av fabriken överklagas till regeringen.

2010-11-23

Artikel i Nacka Värmdö Posten Protester vann inget gehör
Länstyrelsen avslår överklaganden av biogasanläggningen vid Ältasjön

2010-05-25

Artikel i Mitt i Söderort Fortsatt motstånd mot biogasfabriken - Politikernas beslut kommer att överklagas

2010-05-24

Artikel i Mitt i Nacka Klart för biogas i Skarpnäck - Politiker struntade i 168 protester

2010-05-17

Tidningarna Mitt i Nacka och Mitt i Söderort publicerar nyheten att Stockholms politiker enhälligt antog detaljplaneändringen. Vice ordförande i Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd, Lennart Nilsson (FP) tänker jobba vidare mot fabriksplanerna "-Platsen är illa vald." Läs mer här.

2010-04-24

Artikel i Svenska Dagbladet EUs Miljöhuvudstad 2010 - Inga nya Naturreservat under mandatperioden

2010-04-23

 Artikel i Nacka Värmdö Posten Gasfabriksbeslut blev bordlagt

2010-04-15

Artikel på DN.se Protester mot ny biogasanläggning

2010-04-06

Folkpartiet i Nackas öppna brev publicerat i Nacka Värmdöposten

2010-04-06

Folkpartiet i Nackas skriver öppet brev till Stockholms politiker

2010-04-03

Artikel i Svenska Dagbladet Miljöintressen kolliderar

2010-03-30

Artikel i Nacka Värmdö Posten Ansökan drogs tillbaka – men fabriksplaner kvarstår

2010-03-30

Artikel i tidningarna Mitt i Söderort och Mitt i Nacka - Biogasfabrik skall prövas på nytt

2010-03-23

I Stockholmsnytt kl 14:30 i Radio Stockholm meddelas att planerna på fabriksbygget i Flatens Naturreservat ej är stoppade. Tvärt om tänker gasbolaget inkomma med en ny ansökan om miljöprövning till Länstyrelsen

Swedish Biogas egen information

2010-03-23

Stockholmsnytt kl 6:30 i Radio Stockholm sänder ett inslag om att bygget av fabriken stoppats Gasbolaget anger som skäl till återtagandet av ansökan att miljötillståndsprövningen har brister.

2010-03-22

Swedish Biogas bekräftar på ABC nytt att de tagit tillbaka ansökan om miljöprövning för att bygga fabriken i Skarpnäck.

2010-02-23

Rädda Ältasjön skriver Debattartikel på sidan 2 i Nacka Värmdö Posten

2010-02-23

Artikel i Nacka Värmdö Posten ”Nackapolitiker kräver att få yttra sig om biogasfabrik

2010-02-23

Tidningarna Mitt i Nacka samt Mitt i Söderort publicerar artiklar om fabriksbygget.

2010-02-19

Stockholms Fria Tidning publicerar en artikel om fabriksbygget

2010-02-18

Rädda Ältasjön skriver en Insändare i Stockholm City

2010-02-16

Nacka Värmdö Posten publicerar ytterligare två artiklar ”Fabriken fortsätter att oroa Ältaborna” samt ”Nu läggs fakta på bordet

2010-02-16

Insändare på ”Läsarsidan” i Nacka Värmdö Posten från upprörd Ältabo

2010-02-13   

Intervjuinslag på ABC Nytts morgonsändning, se SVT Play

2010-02-09

Nacka Värmdö Posten publicerar en uppföljningsartikel om protesterna mot fabriksplanerna

2010-02-03    

Artikel i Dagens Nyheter som resultat av protester i Skarpnäck.

2010-02-02    

Artikel i Nacka Värmdö Posten

   


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu