Startsida

Facebook
Följ oss på Facebook

Medlemsskap:
Årsavgiften är för närvarande
100:-/familj och sätts in på
plusgiro 3 87 89-4
eller via Swish
123 008 82 78.

Ange telefonnummer, e-post,
address och namn på boende på adressen över 18 år. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen,
v g skicka dessa uppgifter via
e-post till [email protected]Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk lokal miljöorganisation grundad 1975. Vi arbetar med informationsspridning till allmänheten om miljöfrågor gällande vattenkvalitét och rekreation i och omkring Ältasjön med tillrinning och avrinningsområden.

Föreningen fungerar som påtryckare och remissorgan mot Nacka Kommun, Stockholms Stad och Stockholms Läns Länsstyrelse. Som miljöorganisation har vi talrätt, d v s juridisk rätt att överklaga vissa planer. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med andra lokala och regionala föreningar och miljöorganisationer. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning i Ältasjön med föreningens egen flotte. Föreningens medlemmar är i huvudsak bosatta i Älta och Skarpnäck.

Se aktuell vattentemperatur och vattennivå i Ältasjön på föreningens hemsida, gå till fliken Om Ältasjön


Senaste Nytt:

Lördag den 28 oktober kl 11:00 - 15:00 deltar Rädda Ältasjön på Ältadagen i Älta Centrum.
Vi visar och berättar om föreningens verksamhet i vår monter utanför ICA. Passa gärna på att komma förbi och träffa oss. 

 

 

 

 Kontaktpersoner:
Ordförande: Lina Olsson
E-post: [email protected]
Tel: 0706-982414

Kassör: Bernt Mattsson
E-post: [email protected]
Tel: 0708-206541

 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu