Organisation
Styrelse, stadgar och mötesprotokoll om Föreningen Rädda Ältasjön

Styrelsen
Ordförande: Lina Olsson
Vice Ordförande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattsson
Ledamot: Martha Bengtsson
Ledamot: Erik Edgren
Suppleant: Lars Johansson
Suppleant: Tinka Danieli Mattsson
Suppleant: Torbjörn Olsson

Valberedning:
styrelsen agerar valberedning

Revisorer:
Revisor: Thomas Larsson
Suppleant: Torsten FranssonStadgar
Stadgar

Integritetspolicy

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2011
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2008

Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2018-03-12
Styrelsemötesprotokoll 2017-12-14
Styrelsemötesprotokoll 2017-04-26

Styrelsemötesprotokoll 2016-08-26
Styrelsemötesprotokoll 2016-04-28

Styrelsemötesprotokoll 2014-10-11
Styrelsemötesprotokoll 2014-04-01
Styrelsemötesprotokoll 2013-10-12

Styrelsemötesprotokoll 2013-08-26
Styrelsemötesprotokoll 2013-03-21
Styrelsemötesprotokoll 2011-04-10
Styrelsemötesprotokoll 2010-11-04

Medlemskap i övriga föreningar
Föreningen Rädda Ältasjön är föreningsmedlem i följande ideella föreningar och nätverk:
Älta Föreningsråd
Nacka Miljövårdsråd
Nätverket Ny Grön Stad

Övriga engagemang
Föreningen Rädda Ältasjön deltar i följande externa möten:
Nacka Naturvårdsråd


 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu