Organisation
Styrelse, stadgar och mötesprotokoll om Föreningen Rädda Ältasjön

Styrelsen
Ordförande: Lina Olsson
Vice Ordförande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattsson
Ledamot: Martha Bengtsson
Suppleant: Lars Johansson
Suppleant: Tinka Danieli Mattsson
Suppleant: Torbjörn Olsson

Valberedning:
styrelsen agerar valberedning

Revisorer:
Revisor: Thomas Larsson
Suppleant: Torsten FranssonStadgar
Stadgar

Integritetspolicy

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016

Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2022-03-31
Styrelsemötesprotokoll 2022-02-16

Styrelsemötesprotokoll 2021-09-29

Styrelsemötesprotokoll 2021-08-21

Styrelsemötesprotokoll 2021-05-11
Styrelsemötesprotokoll 2020-10-07

Styrelsemötesprotokoll 2020-03-31

Styrelsemötesprotokoll 2019-12-17
Styrelsemötesprotokoll 2019-04-29
Styrelsemötesprotokoll 2018-03-12
Styrelsemötesprotokoll 2017-12-14
Styrelsemötesprotokoll 2017-04-26

Styrelsemötesprotokoll 2016-08-26
Styrelsemötesprotokoll 2016-04-28

Protokoll från 2015 och äldre finns i styrelsens arkiv.

Medlemskap i övriga föreningar
Föreningen Rädda Ältasjön är föreningsmedlem i följande ideella föreningar och nätverk:
Älta Föreningsråd
Nacka Miljövårdsråd
Nätverket Ny Grön Stad

Övriga engagemang
Föreningen Rädda Ältasjön deltar i följande externa möten:
Nacka Naturvårdsråd


 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu