Organisation
Styrelse, stadgar och mötesprotokoll om Föreningen Rädda Ältasjön

Styrelsen
Ordförande: Lina Olsson
Vice Ordförande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattsson
Ledamot: Martha Bengtsson
Suppleant: Lars Johansson
Suppleant: Tinka Danieli Mattsson
Suppleant: Torbjörn Olsson

Valberedning:
styrelsen agerar valberedning

Revisorer:
Revisor: Thomas Larsson
Suppleant: Torsten FranssonStadgar
Stadgar

Integritetspolicy

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2011
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2008

Styrelsemötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2022-03-31
Styrelsemötesprotokoll 2022-02-16

Styrelsemötesprotokoll 2021-09-29

Styrelsemötesprotokoll 2021-08-21

Styrelsemötesprotokoll 2021-05-11
Styrelsemötesprotokoll 2020-10-07

Styrelsemötesprotokoll 2020-03-31

Styrelsemötesprotokoll 2019-12-17
Styrelsemötesprotokoll 2019-04-29
Styrelsemötesprotokoll 2018-03-12
Styrelsemötesprotokoll 2017-12-14
Styrelsemötesprotokoll 2017-04-26

Styrelsemötesprotokoll 2016-08-26
Styrelsemötesprotokoll 2016-04-28

Styrelsemötesprotokoll 2014-10-11
Styrelsemötesprotokoll 2014-04-01
Styrelsemötesprotokoll 2013-10-12

Styrelsemötesprotokoll 2013-08-26
Styrelsemötesprotokoll 2013-03-21
Styrelsemötesprotokoll 2011-04-10
Styrelsemötesprotokoll 2010-11-04

Medlemskap i övriga föreningar
Föreningen Rädda Ältasjön är föreningsmedlem i följande ideella föreningar och nätverk:
Älta Föreningsråd
Nacka Miljövårdsråd
Nätverket Ny Grön Stad

Övriga engagemang
Föreningen Rädda Ältasjön deltar i följande externa möten:
Nacka Naturvårdsråd


 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu